KINETIČNA TEHNOLOGIJA PRI PROFESIONALNI UPORABI

O KINETIČNI TEHNOLOGIJI

Kinetična tehnologija je nova tehnologija, ki v temeljih spreminja do sedaj uveljavljena pravila za obdelavo vode in je vgrajena v vse izdelke, poimenovane Kinetic Reactor. Ta docela nova tehnologija temelji na inovativnem principu vodnega odzračevanja in je zaščitena z več patentnimi prijavami.

V osrčju Kinetičnega reaktorja - komore pri obdelavi vode pride do hidrodinamične kavitacije, oksidacijskih procesov in ustvarjanja mehanskih strižnih sil. Ti zaporedni fizikalni pojavi tvorijo prvo velika razliko v primerjavi z obstoječimi tehnologijami za čiščenje vode - Kinetic reactor namreč ni filtrirna naprava. Kinetic Reactor so izjemno zmogljive naprave, ki preprečujejo nastajanja vodnega kamna, z izločanjem zmanjšujejo prisotnost škodljivih anorganskih in organskih elementov, omogočajo učinkovito dezinfekcijo mikroorganizmov in na splošno izboljšajo lastnosti vode (vonj in okus).

Kinetična tehnologija se lahko uporablja za obdelavo vode v vodovodnih omrežjih za zagotavljanje oskrbe s pitno vodo, pri ravnanju z odpadnimi vodami, vodami uporabljenimi v industrijske namene, pri pridelavi hrane in pri domači uporabi - zajema namreč celoten vodni cikel urbaniziranih območij (tako mestnih, kot podeželja). Tako pokriva obe krovni področji uporabe - gospodinjsko in profesionalno uporabo.

Izjemna prilagodljivost

Kinetični reaktorji se lahko uporabljajo (in se tudi že uporabljajo) tako na pipah v gospodinjstvih, kot pri samih vodnih virih ter pri ravnanju z odpadnimi vodami - torej od posamične točke onesnaženja pa vse do čistilnih naprav.

Ekonomičnost

Drznemo si trditi - kot naložba v obdelavo vode, je kinetična tehnologija vsaj za polovico cenejša od obstoječih, saj so zanjo značilni nizki stroški vzdrževanja.

Uporaba

KINETIC REACTOR se lahko uporablja povsod, kjer to narekuje potreba po boljši vodi, ne oziraje se na omejitve zaradi izbrane tehnologije ali prostorske omejenosti.

Pogoji delovanja

Za pravilno delovanje je potreben le pretok vode in tlak manjši od 1 bara. Brez kemikalij, brez dodatne energije in brez kakršnekoli programske opreme za delovanje.

UPORABA

Kinetična tehnologija je na znanosti utemeljena tehnologija. Vse izjave o uspešnih rezultatih, ki jih dosega kinetična tehnologija, temeljijo na testih in verfikacijah, ki jih izvajajo certificirani laboratoriji in ustanove. Izvedeni so bili ali pa se še izvajajo terenski in referečni preskusi.

Vodni kamen

Za potrditev preprečevanje nastanka vodnega kamna je bila izvedena rentgenska prašna difrakcija in Ramanov test. Pokazala sta, da se CaCO3 kot oborina veže v prhko aragonitno strukturo namesto v kalcit (=vodni kamen). V preprostem jeziku to pomeni, da za odstranitev vodnega kamna ni potrebna nikakršna mehanska sila ali kemikalije.

Odstranjevanje raztopljenih težkih kovin

V vodi raztopljene težke kovine povzročajo številne težave tako v vodnem omrežju kot tudi tudi uporabnikom. Nastajajoče železno blato je idealno gojišče za tvorbo bakterijskih kolonij. Kinetični reaktorji lahko zmanjšajo količino raztopljenega železa za 10-krat

Dezinfekcija bakterij

Splošno onesnaženje z bakterijami v vodi se pomembno zmanjša. Referenčni začetek z BQ od 1.200 enot v vzorcu vode, se zmanjša na konstantnih 13 enot v vodi in s tem omogoča skladnost z vsemi predpisanimi mikrobiološkimi parametri.

S centraliziranim pristopom lahko vodo obdelamo pred (ponovno) distribucijo. S tovrstnim pristopom lahko odstranimo usedline (anorganske in organske elemente po oksidaciji, vodni kamen) s sedimentacijo - Odprti sistem. Neželeni raztopljeni anorganski elementi oksidirajo, kompleksne organske molekule se razgradijo v manj kompleksne ali razgradijo v anorganske, CaCO3 pa se tvori obliki nelepljive in prhke aragonitske strukture.

Pri zaprtem sistemu ne pride do filtracije s sedimentacijo.

NAŠE STRANKE